Ücret ve Yan Haklar

Organizasyon içinde her bir pozisyonun asgari nitelikleri belirlenip eğitim, deneyim ve diğer yetkinlere göre pozisyonlar için derecelendirmeler oluşturulup minimum, maksimum ve medyan maaş skalalarına göre her bir çalışan için fırsat eşitliği ilkesinde ücret ve yan haklar uygulanır.

API –>